هتل مجلل درویشی - تندیس و لوح تقدیر همایش بین المللی نقش بازاریابی اینترنتی در ا

در اولین دوره همایش بین المللی نقش بازاریابی اینترنتی در اقتصاد شهر هوشمند، از جمله سلسله همایش های السیت که در تاریخ 1392/05/28 در مشهد مقدس برگزار گردید. هتل مجلل درویشی به عنوان یکی از حامیان این همایش حضور خود را در این سمینار علمی به هم رسانیده بود. در پایان این همایش چند ساعته که با سخنرانی اساتید به نام و مشهور دنیا، در زمینه بازاریابی اینترنتی همراه بود. به رسم احترام با تقدیم تندیس سپاس و لوح تقدیر همایش، به نماینده هتل مجلل درویشی جناب آقای مهندس پورفرخی، مشاور ارشد مدیریت هتل در زمینه بازریابی، از مجموعه هتل مجلل درویشی تقدیر و تجلیل گردید. 


/ 0 نظر / 17 بازدید