اتاق های مجلل - هتل درویشی

این اتاقها در طبقات فوقانی برج قرادارد و از دید عالی بر شهر و روشنایی برخوردار است ، امکانات خاص و طراحی زیبا و فضای بیشتر این اتاقها رفاه و اسایش بیشتری به همراه خواهد آورد. 

/ 0 نظر / 15 بازدید