هتل مجلل درویشی - اصول و مبانی فرانت آفیس

بنابر گزارش روابط عمومی هتل مجلل درویشی، جلسه در راسنای اصول و مبانی فرانت آفیس در یکی از اتاق های کنفرانس هتل، واقع در طبقه 17 برگزار شد که جمعی از مدیران ارشد  هتل در این جلسه حضور داشتند. 

/ 0 نظر / 19 بازدید