هتل مجلل درویشی - اساتید به نام بازاریابی اینترنتی دنیا در هتل مجلل درویشی

در راستای همایش نقش بازاریابی اینترنتی در اقتصاد شهر هوشمند (از جمله سلسله همایش های السیت) که دیروز در تاریخ 1392/05/28 در مشهد مقدس برگزار گردید چهار نفر از اساتید بازاریابی اینترنتی به نام دنیا یعنی:

1- Marvin liao

2- bas van den beld

3- Kristjan M.Hauksson

4- Mikkel demib

در هتل مجلل درویشی مشهد اقامت نمودند. لازم به ذکر است که هتل مجلل درویشی به عنوان یکی از حامیان، در این همایش حضور داشت.

/ 0 نظر / 67 بازدید