هتل مجلل درویشی - گردهمایی مدیران ارشد موسسه اعتباری ثامن

بنا بر روایط عمومی هتل مجلل درویشی مشهد 26 امین گردهمایی مدیران ارشد موسسه اعتباری ثامن طی دو روز در سالن همایش های هتل مجلل درویشی مشهد در طبقه 17 به طرز با شکوهی برگزار گردید. 


/ 0 نظر / 20 بازدید