هتل مجلل درویشی - گارگاه مدیریت و بازاریابی - دکتر شهرام رحیمی

جناب آقای دکتر رحیمی در میان جمعی از مدیران ارشد هتل درویشی اجرای کنفرانسی با مضمون تازه های مدیریت بازاریابی و هتلداری را بر عهده داشتند و در ادامه با ارائه کارگاه آموزشی برای پرسنل هتل این جلسه خاتمه یافت.


/ 0 نظر / 21 بازدید